Lenen uitgelegd

Recent uitgelegde begrippen

Geldnemer
Een geldnemer is iemand die geld leent van iemand anders. Bekijk de uitleg bij het begrip geldgever.
Geldgever
Een geldgever is iemand die geld leent aan iemand anders. Dit is vaak een bank of andere financiële instelling. De geldgever ontvangt vaak rente over het uitgeleende bedrag en spreekt met de geldnemer af hoe en binnen hoeveel tijd de lening wordt terugbetaald.
Debiteur
Een debiteur is een persoon die een schuld heeft. Als je bijvoorbeeld een creditcard hebt en daarmee een vakantie boekt of spullen koopt, heb je een schuld bij de creditcardmaatschappij en ben je een debiteur.
Bereidstellingsprovisie
Bereidstellingsprovisie is het bedrag aan kosten dat door de geldgever in rekening wordt gebracht voor het verlengen van een offerte.
Beneficiair aanvaarden
Beneficiair aanvaarden is het aannemen van de nalatenschap onder de voorwaarde dat je niet aansprakelijk bent voor schulden die groter zijn dan de bezittingen.

Recent beantwoorde vragen